บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RE100 Thailand CLUB